Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για 705 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Εκδόθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού και προσωπικού

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του δημοσίου.
Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 7 Μαρτίου έως και την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2015.
Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2014 είχαν μόνον όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά, και που δεν έχουν διοριστεί (άρθρο 51 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε τους πίνακες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου