Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Ο ρόλος του ΤΕΕ . Μήπως ορισμένοι που υπηρετούν το ΤΕΕ έχουν ξεχάσει τον ρόλο τους;;

Για τον λόγο αυτό εμείς βάζουμε αυτή την ανάρτηση, που ίσως ορισμένοι εκεί στο ΤΕΕ ή έχουν πει το "αμίλητο νερό" ή έχουν άλλες "προτεραιότητες"  με αποτέλεσμα να είναι απών με όσο συμβαίνουν στον νομό. Όποια και από τα δύο να συμβαίνει ένα είναι βέβαιο ότι: "Ίσως αύριο να μην χρειάζονται" .....
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του σκοπού του είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:
 • Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
 • Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
 • Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
 • Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.
 • Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
 • Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
 • Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών,
 • που ανέρχονται σε 500 περίπου το χρόνο, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές κράτους πολιτών, ή πολιτών μεταξύ τους, κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του:
 • Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών.
 • Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επώνυμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους.
 • Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.
 • Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις.
 • Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του.
 • Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του.
 • Ασκεί σ' αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου.

2 σχόλια:

 1. Γιώργος Μπουραντάς3 Απριλίου 2013 - 11:07 μ.μ.

  Αν έχετε την καλοσύνη θα μπορούσατε να γίνετε ποιο συγκεκριμένοι και να μας ενημερώσετε σε ποιο θέμα αναφέρεστε που κατά την άποψη σας δεν έχουμε παρέμβει. Γιατί αν παρακολουθείτε την επικαιρότητα θα είχατε διαπιστώσει ότι όχι μόνο παρεμβαίνουμε αλλά ενοχλούμε και κάποιους με τις παρεμβάσεις μας.

  Αν η κριτική σας σχετίζεται με την γενικότερη υπόσταση, τον θεσμικό ρόλο και την λειτουργία του ΤΕΕ θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από την ίδρυση του, το 1923, ένα χρόνο μετά την μικρασιατική καταστροφή, συνέβαλε και συμβάλει στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Η πολιτεία από τότε που ιδρύθηκε του ανέθεσε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων.

  Τα τρία τελευταία χρόνια που η Πατρίδα μας έχει πρόβλημα, με το Κράτος να είναι αποδιοργανωμένο, το ΤΕΕ με τα στελέχη του έβαλε πλάτη. Με τις προτάσεις και τις ενέργειες του, υποστήριξε το Κράτος, με δικούς του πόρους, στα θέματα των αυθαιρέτων, των ελεγκτών δόμησης, του νέου συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, των ενεργειακών επιθεωρητών και σε πολλά άλλα τεχνικά θέματα στα οποία η πολιτεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έχει κάνει προτάσεις στην κυβέρνηση για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, με σκοπό την στήριξη της πολιτείας αυτή την δύσκολη περίοδο για την χώρα μας.

  Παρά το γεγονός ότι στηρίξαμε και στηρίζουμε την πολιτεία, η Βουλή έχει ψηφίζει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την κατάργηση των θεσμοθετημένων πόρων του που αντιστοιχούν το 65% των εσόδων του, χωρίς να τα έχει αντικαταστήσει, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας.

  Αναμένουμε να μας γνωστοποιήσετε το ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε για να το διερευνήσουμε.

  Για την ΔΕ του ΤΕΕ πτ Εύβοιας
  Ο Πρόεδρος

  Γιώργος Μπουραντάς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιώργος Μπουραντάς3 Απριλίου 2013 - 11:09 μ.μ.

  Αν έχετε την καλοσύνη θα μπορούσατε να γίνετε ποιο συγκεκριμένοι και να μας ενημερώσετε σε ποιο θέμα αναφέρεστε που κατά την άποψη σας δεν έχουμε παρέμβει. Γιατί αν παρακολουθείτε την επικαιρότητα θα είχατε διαπιστώσει ότι όχι μόνο παρεμβαίνουμε αλλά ενοχλούμε και κάποιους με τις παρεμβάσεις μας.

  Αν η κριτική σας σχετίζεται με την γενικότερη υπόσταση, τον θεσμικό ρόλο και την λειτουργία του ΤΕΕ θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από την ίδρυση του, το 1923, ένα χρόνο μετά την μικρασιατική καταστροφή, συνέβαλε και συμβάλει στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Η πολιτεία από τότε που ιδρύθηκε του ανέθεσε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων.

  Τα τρία τελευταία χρόνια που η Πατρίδα μας έχει πρόβλημα, με το Κράτος να είναι αποδιοργανωμένο, το ΤΕΕ με τα στελέχη του έβαλε πλάτη. Με τις προτάσεις και τις ενέργειες του, υποστήριξε το Κράτος, με δικούς του πόρους, στα θέματα των αυθαιρέτων, των ελεγκτών δόμησης, του νέου συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, των ενεργειακών επιθεωρητών και σε πολλά άλλα τεχνικά θέματα στα οποία η πολιτεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έχει κάνει προτάσεις στην κυβέρνηση για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, με σκοπό την στήριξη της πολιτείας αυτή την δύσκολη περίοδο για την χώρα μας.

  Παρά το γεγονός ότι στηρίξαμε και στηρίζουμε την πολιτεία, η Βουλή έχει ψηφίζει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την κατάργηση των θεσμοθετημένων πόρων του που αντιστοιχούν το 65% των εσόδων του, χωρίς να τα έχει αντικαταστήσει, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας.

  Αναμένουμε να μας γνωστοποιήσετε το ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε για να το διερευνήσουμε.

  Για την ΔΕ του ΤΕΕ πτ Εύβοιας
  Ο Πρόεδρος

  Γιώργος Μπουραντάς

  ΑπάντησηΔιαγραφή