Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Και όμως το Εργοστάσιο Τσιμέντου στην Χαλκίδα μπορεί να σωθεί!!!!.Από τον επίσημο ιστότοπο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διαβάζουμε τους λόγους που οδήγησαν την διοίκηση της εταιρείας να κλείσει το εργοστάσιο της Χαλκίδας. Κάθε καλόπιστος αναγνώστης που θα διαβάσει  τα παρακάτω θα δεχθεί ότι αυτά είναι η «αλήθεια»  θα δεχθεί, «παθητικά» ενέργειες και σκέψεις, ότι εφόσον η διοίκηση έχει αποφασίσει αυτό και ειδικό αν "αυτό" το αποτέλεσμα έχει τον "επιστημονικό μανδύα", δέχεσαι παθητικά, "δεν υπάρχει «γιατρειά»" , επομένως το κλείσιμο το εργοστασίου είναι ένα γεγονός χωρίς επιστροφή και το εκφράζεις ακόμη και αν είσαι παράγοντας της περιοχής ή στην χειρότερη περίπτωση αν είσαι και πολιτικός παράγοντας (βουλευτής ή άλλο) δέχεσαι τον φερετσέ του επιστημονικού μανδύα και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βγάλεις καμιά ανακοίνωση σε μια συνέλευση!!!

Παραθέτουμε το κείμενο της ΑΓΕΤ και μετά μπορούμε να ανοίξουμε ένα πραγματικό διάλογο κατά πόσο το εργοστάσιο μπορεί να σωθεί…
«Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2013, ανακοινώνει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της δομής τσιμέντου. Στόχος του προγράμματος αναδιάρθρωσης είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης στον κατασκευαστικό τομέα, η στήριξη της βιωσιμότητας της εταιρείας και η διασφάλιση των προϋποθέσεων για ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

 Η νέα δομή περιλαμβάνει την παραγωγή τσιμέντου από τα δυο εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου Εύβοιας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα των λιμενικών τους εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

 Η λειτουργία του εργοστασίου Χαλκίδας, η παραγωγική δραστηριότητα του οποίου βρίσκεται σε αδράνεια από τον Ιούλιο του 2011, παύει οριστικά. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς προσπαθειών με επενδύσεις σε νέα τεχνολογία παραγωγής τσιμέντου και ενεργειών για νέες δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καταστεί η λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας ανταγωνιστική και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά της.

 Ωστόσο, παρά τις σχετικές προσπάθειες το εργοστάσιο της Χαλκίδας υπέστη σοβαρή μείωση πωλήσεων λόγω της συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Αττική, κύρια αγορά του εργοστασίου, κατά 80% από το 2008 έως σήμερα. Σε συνθήκες πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας στην αγορά, το εργοστάσιο της Χαλκίδας κατέστη πλέον μη βιώσιμο.

Η εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης έχει άμεση ισχύ.

 Δέσμευση και επιδίωξη της εταιρείας είναι η προσπάθεια εξεύρεσης κάθε δυνατής λύσης που θα περιορίσει τις προσωπικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου Χαλκίδας στους 236 εργαζομένους, οι οποίοι επηρεάζονται. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει καλέσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων του εργοστασίου σε διαβούλευση ως προς την διακοπή των συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.Με τη νέα παραγωγική δομή η εταιρεία αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των δυο παραγωγικών μονάδων και της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΑΓΕΤ Ηρακλής, αυξάνει την παραγωγικότητά της κατά 30%, διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος, ενδυναμώνοντας και εδραιώνοντας τη θέση της ως εξαγωγικής δύναμης στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η παραγωγική αναδιάρθρωση εκτιμάται ότι θα έχει εφ' άπαξ αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΓΕΤ Ηρακλής και κατ' επέκταση του Ομίλου εταιρειών Ηρακλής κατά €57 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2013. Συγκεκριμένα, αρνητική επίδραση αναμένεται κυρίως λόγω της απομείωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων και ανταλλακτικών, του κόστους αποζημιώσεων προσωπικού και του κόστους φυσικών αποκαταστάσεων στη μονάδα Χαλκίδας. Όσον αφορά τις επόμενες χρήσεις, εκτιμάται ότι θα υπάρξει θετική επίδραση κατά 18 εκατ. ευρώ περίπου ανά έτος και αύξηση της παραγωγικότητας.

 Από 26/03/2013 η εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της Αττικής θα γίνεται από το Κέντρο Διανομής Δραπετσώνας, ενώ η εξυπηρέτηση της λοιπής εσωτερικής αγοράς θα εξακολουθήσει να γίνεται από τα εργοστάσια Βόλου Μαγνησίας και Μηλακίου Εύβοιας και τα Κέντρα Διανομής τσιμέντου στη Δραπετσώνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Ρίο Πατρών και Ηράκλειο Κρήτης».


Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ…. για την διασφάλιση της λειτουργίας του εργοστασίου 

Στο σημείο αυτό θέλουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο για τις «αλήθειες» της ΑΓΕΤ και να καταθέσουμε την πρόταση μας, πιστεύοντας ότι θα εμπλουτισθεί και θα βελτιωθεί, προκειμένου το εργοστάσιο να σωθεί….


Στην δεύτερη παράγραφο της ανακοίνωσης της εταιρείας γράφονται τα εξής.

«αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα των λιμενικών τους εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου»

Το παραπάνω πλεονέκτημα, από όσο γνωρίζουμε, το έχει και το εργοστάσιο της Χαλκίδας και επομένως μπορεί να κρατηθεί ως «ενισχυτικό» της πρότασης, που θα καταθέσουμε στην συνέχεια…


Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης της η εταιρεία αναφέρει:
«Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς προσπαθειών με επενδύσεις σε νέα τεχνολογία παραγωγής τσιμέντου και ενεργειών για νέες δραστηριότητες που απέτυχα…» 


Στην παραπάνω θέση της ΑΓΕΤ, μπορούμε να απαντήσουμε ποικιλοτρόπως. Προτιμούμε όμως να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα
Οι μελέτες και οι επενδύσεις που δεν απέδωσαν, έγινα από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα κάνουν την μελέτη –πρόταση για το κλείσιμο του εργοστασίου; 
Ποιες επενδύσεις έγινα και σε ποια κατεύθυνση;
Είχα προβλέψει την κρίση; ή έγινα πριν ή μετά την κρίση; 


Τέλος, το μυστικό κατά την άποψη μας, αναφέρεται στην διατύπωση, «αύξηση της παραγωγικότητά της κατά 30%, και διασφάλιση  τη βιωσιμότητά της εταιρείας».
Ρωτάμε, το παραπάνω συμπέρασμα της μελέτης, κρύβει «κρυφά μυστικά»;
Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι μακροχρόνιο και παραγωγικό;
Πως αυτό εξασφαλίζει πιθανό  «λάθος»;


ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!!


Οι αλήθειες που δεν λέγονται και που θα μπορούσαν να σώσουν το εργοστάσιο κατά την γνώμη μας είναι εδώ!!


Η πρώτη αλήθεια που κρύβουν οι Γάλλοι!!!!


Η εταιρεία δεν αναφέρει και αποκρύπτει τα οφέλη που θα έχει από την πώληση των ρύπων στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων με το κλείσιμο του εργοστασίου.

 • Ποια είναι τα κέρδη αυτά; 
 • Αξίζουν σε σχέση με την ανεργία και της επιπτώσεις που θα έχει για τους εργαζόμενους; 
 • Μήπως τα χρήματα αυτά βελτιώσουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ευκαιριακά;
 • ή από την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω μη πληρωμής ρύπων από την μη λειτουργία του εργοστασίου.  


Η δεύτερη αλήθεια που κρύβουν οι Γάλλοι και η Ελληνική Κυβέρνηση!!!


 • Αλήθεια σήμερα η ΑΓΕΤ που παράγει τους ΛΕΥΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ που διαθέτει στην Ελληνική αγορά;
 • Πόσους τόνους ΛΕΥΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ακόμη και σε περίοδο κρίσης έχει ανάγκη η Ελληνική Αγορά;
 • Τι μερίδιο έχει η ΑΓΕΤ;;;
 • Πόσους  τόνους ΛΕΥΚΟΥ τσιμέντου μπορούν να εξαχθούν, αν η παραγωγή του στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση;
 • Τι τιμή έχουν οι ΛΕΥΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ;
 • Καλύπτουν απώλειες της εταιρείας;
 • Θα το πει η εταιρεία αν στην μελέτη της πάρθηκαν υπόψη τα παραπάνω;
 • Θα δεχθεί η τριτοκομματική κυβέρνηση, την ώρα που κλείνει ένα Ελληνικό εργοστάσιο, να εισάγονται ΛΕΥΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Τυνησία στην χώρα μας;


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ!!!

Επειδή λοιπόν κάθε μελέτη σήμερα, έχει ώς στόχο να επενδύσουν με τον «επιστημονικό» «μανδύα» αλλότριες αποφάσεις αυτοί που κάνουν την μελέτη. Ακόμη και σήμερα που η χώρα διέρχεται δύσκολες στιγμές, με άμεση επίπτωση και στην πώληση των  ΓΚΡΙ ΤΥΠΩΝ τσιμέντου. Οι «φίλοι» μας οι Γάλλοι αν θέλουν μπορούν να μετατρέψουν το εργοστάσιο, να παράγει δύο ΤΥΠΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, καλύπτοντας έτσι και τις ανάγκες της χώρας με λευκό τσιμέντο και με δυνατότητα να το εξάγει σε περίπτωση που το εργοστάσιο παράγει μεγαλύτερες ποσότητες.
Κάνοντας το εργοστάσιο, το μοναδικό Ευρωπαϊκό εργοστάσιο μεγάλου ομίλου στην Μεσόγειο που θα παράγει ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ με ότι αυτό σημαίνει αν οι Γάλλοι δεν κοιτούν μόνο τα τυφλά νούμερα.
 Άλλωστε το πλεονέκτημα το έχει, όπως και ή ίδια η εταιρεία το αναφέρει, υπάρχει λιμάνι.

Την μόνη υποχώρηση που μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι, για να μη στερηθεί η εταιρεία τα ποσά από την πώληση των ρύπων στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο  Ρύπων, είναι να δεχθούν να γίνεται χρήση του λιμανιού, ώστε η εταιρεία να εισάγει cliker από το εργοστάσιο της στην Τυνησία. Και στο εργοστάσιο της Χαλκίδας να μπορούν να δουλεύουν τα τμήματα  άλεσης, παραγωγής, σάκκευσης, εργαστήριο, λιμάνι κ.α εξασφαλίζοντας τις σημερινές θέσεις εργασίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε πλήρη παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου απαιτούνται περισσότερα από 750 άτομα.

Πιστεύοντας ότι καταθέτουμε μια πραγματικά διαπραγματεύσιμη πρόταση, όλοι εμείς, όλοι η Εύβοια μπορούμε να συμπαρασταθούμε στο σωματείο, ώστε με τον εμπλουτισμό της πρότασης μας, η κυβέρνηση να πιέσει την εταιρεία να διατηρήσει το εργοστάσιο ΕΝ ΖΩΗ. 
Διατηρώντας και τις θέσεις εργασίας και στα μεταλλεία της Κρήτης και των Κυκλάδων....

Άλλωστε η κυβέρνηση έχει τα όπλα να το επιβάλει, καθότι η Τυνησία δεν είναι Ευρωπαϊκή χώρα…. 
Αυτό δίνει στην κυβέρνηση την δυνατότητα, ότι μπορεί αυξήσει τα κόστη εισαγωγής ΛΕΥΚΟΥ τσιμέντου στην ΑΓΕΤ αν θέλει …..
Υπάρχουν τρόποι, η εταιρεία τους γνωρίζει, όπως και εμείς…..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου