Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Έντονη διαμαρτυρία των υπαλλήλων της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για την κατάργηση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΡΟΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤΕΕ)
ΚΟΙΝ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΕΠΤΕΓ)
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Στον Δήμο Χαλκιδέων στη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών εργάζονται τρείς (3) Γεωπόνοι ΠΕ, τέσσερις (4) Τεχνολόγοι Γεωπόνοι ΤΕ & τριαντατρείς  (33) Τεχνίτες Δενδροκηπουροί & Εργάτες πρασίνου. Η Δ/νση έχει Δ/ντή Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και αποτελείται από τρία Τμήματα :
 • Τμήμα Σχεδιασμού , Συντήρησης Πρασίνου & Φυτικής Παραγωγής
Ασχολείται με την συντήρηση 1300 στρεμμάτων χώρων πρασίνου (πάρκων και πλατειών αλλά και συντήρηση χώρων αστικών αλσυλλίων που είναι προσβάσιμα στο κοινό), τα έργα αυτεπιστασίας και καθαρισμούς παρόδοιας βλάστησης. Εκτέλεση μελετών προμηθειών και εργασιών.

Ο Δήμος Χαλκιδέων αποτελείται από 5 Δημοτικές Ενότητες με συνολικά 14 Τοπικές Κοινότητες και τα συνεργεία εργάζονται σε όλη την επικράτεια. (Από την Παραλία Αυλίδας μέχρι τη Ν.Αρτάκη και από την Υλίκη- Λουκίσια μέχρι τα όρια με την Ερέτρια). Ο Δήμος έχει πάνω από 100.000 κατοίκους πληθυσμό.
 • Τμήμα Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος
Ασχολείται με:
 1. Τη σύνταξη Τεχνικών Μελετών και τα Τεχνικά Έργα σε ότι αφορά το πράσινο και αυτή τη στιγμή έχει σε εξέλιξη 7 τεχνικά έργα από τα οποία τα 3 είναι Βιοκλιματικά και το 1 είναι LEADER.
 2. Την Πυροπροστασία για τα αλσύλλια και οικοπεδικούς χώρους.
 3. Την προστασία αλσυλλίων (αστικών και περιαστικών)
 4. Έχει την αρμοδιότητα εκτίμησης επικινδυνότητας δένδρων και άδειες κοπής και κλαδέματα συντήρησης δενδροστοιχιών
 5. Έχει την αρμοδιότητα για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης πολιτών. (περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις σε σχολεία και δράσεις δενδροφυτεύσεων κ.λ.π.)
 6. Διαχείριση αδέσποτων ζώων
 • Τμήμα Τοπικής Οικονομίας
Ασχολείται με :
 1. Την διαχείριση χρήσεων υδάτων (άδειες χρήσης νερού)
 2. Θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής (ενημέρωση πολιτών, συμμετοχή σε επιτροπές εκτίμησης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια)
 3. Διαχείριση Βοσκότοπων
Σήμερα μόνο τα δύο πρώτα τμήματα είναι σε λειτουργία με προϊσταμένους Γεωπόνους ΠΕ. Το τρίτο Τμήμα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Τμήματος Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος. ¨Έχουμε ανεξάρτητη γραμματειακή υποστήριξη με πρωτόκολλο και διοικητικά στεγαζόμαστε σε δημοτικό κτήριο αυτόνομα.

Ο Δήμος Χαλκιδέων αποτελείται από 5 Δημοτικές Ενότητες με συνολικά 14 Τοπικές Κοινότητες και τα συνεργεία εργάζονται σε όλη την επικράτεια. (Από την Παραλία Αυλίδας μέχρι τη Ν.Αρτάκη και από την Υλίκη - Λουκίσια μέχρι τα όρια με την Ερέτρια). Ο Δήμος έχει πάνω από 100.000 κατοίκους πληθυσμό.

Σήμερα η νέα διοίκηση του Δήμου θέλει να αλλάξει τον ΟΕΥ & στο προσχέδιο έχει τα εξής:
 • Μετατρέπει τα δύο πρώτα τμήματα σε ένα τμήμα Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος με οκτώ γραφεία και σε ενιαία Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει την Πολεοδομία , τον Ηλεκτροφωτισμό και τη Σήμανση.
 • Το τμήμα τοπικής ανάπτυξης δεν αναφέρεται πουθενά και όταν σε προφορική επικοινωνία τους ρωτήσαμε τι θα γίνει , μας απάντησαν ότι τις αρμοδιότητες θα τις έχει η Δ/νση Εμπορίου.
Να τονίσουμε ότι στον παλιό οργανισμό οι προϊστάμενοι που προηγούνταν ήταν οι μηχανικοί και μάλιστα στο Τμήμα Τοπικής Οικονομίας είχαν βάλει Διοικητικό –Οικονομικό ΠΕ και ΤΕ Λογιστικού.
Σήμερα δεν ξέρουμε τι έχουν στο μυαλό τους αλλά θεωρούμε ότι ο ΟΕΥ για μια ακόμη φορά υποβαθμίζει την υπηρεσία, την δουλειά που κάνουμε αλλά και την Επιστήμη που Υπηρετούμε. Τι σχέση έχουμε εμείς με την Πολεοδομία ή την Καθαριότητα (ακούστηκε και αυτό).

Όλοι εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μείνουμε Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών γιατί οι αρμοδιότητες μας αλλά και το αντικείμενό μας δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμία άλλη ειδικότητα και είμαστε η δεύτερη πολυπληθέστερη υπηρεσία μετά την Δ/νση Καθαριότητας οπότε καθίσταται αδύνατη η λειτουργία της υπηρεσία μας με τις νέες συνθήκες.

Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου