Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Καταψήφισα οι ΑΝΕΛ στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής το σχεδίου νόμου που αφορούν τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Μεταναστευτικής νομοθεσίας,Ο Βουλευτής Νίκος Μαυραγάνης, Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί του νομοσχεδίου για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Μεταναστευτικής νομοθεσίας, έπειτα και από τις αποφάσεις που ομόφωνα ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 11/6/2015 της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, καταψήφισε στην κοινή Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, στην οποία συζητήθηκε το σχέδιο νόμου, τα άρθρα 1, 7, 8 και 10 ενώ ψήφισε υπέρ των υπολοίπων άρθρων.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Επιτροπή εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε διατάξεις των καταψηφισθέντων άρθρων και είχαν ζητήσει από την αρμόδια Υπουργό να προβεί σε διόρθωσή τους. Η αντίθεση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επικεντρώνεται κυρίως σε ρυθμίσεις που προβλέπουν:
·         Τη χορήγηση ιθαγένειας σε τέκνα αλλοδαπών (που διαμένουν νόμιμα επί πενταετία) και  γεννιούνται στην Ελλάδα με μόνη την εγγραφή τους στην Α΄ Δημοτικού.  Τα παιδιά αυτά πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν την εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
·         Τη χορήγηση ιθαγένειας σε τέκνα αλλοδαπών (που δεν διαμένουν νόμιμα επί πενταετία) και  γεννιούνται στην Ελλάδα με μόνη την συμπλήρωση δεκαετούς νόμιμης παραμονής του γονέα χωρίς τα παιδιά αυτά να πρέπει πρώτα να φοιτήσουν σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
·         Την νομοθετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών να τροποποιεί, να αντικαθιστά ή και να καταργεί ακόμα τους τίτλους διαμονής του γονέα, που αποτελούν προϋπόθεση για την κτήση της ιθαγένειας από το τέκνο του, τίτλους που προβλέπει αυτό το ίδιο το νομοσχέδιο. Δηλαδή η Βουλή θα ψηφίσει ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ιθαγένειας και αυτές θα μπορούν να αλλάζουν με μόνη την απόφαση κάποιου Υπουργού κατά την κρίση του.
·         Τη δυνατότητα για θεμελίωση δικαιώματος για κτήση της ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο σε ενήλικο μέχρι 23 ετών. Το όριο πρέπει να φθάνει μέχρι του 21ου έτους και όχι παραπέρα.
·         Την νομοθετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών να τροποποιεί ή και να καταργεί ακόμα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή της αίτησης κτήσης της ιθαγένειας.
·         Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι που αναγνωρίζει στους αλλοδαπούς κατόχους ενιαίας άδειας και στους εποχικά εργαζόμενους αλλοδαπούς, αγνοώντας έτσι τον κίνδυνο δημιουργίας εθνικιστικών γκέτο στη Χώρα.
·         Την πρόβλεψη για χορήγηση επιδομάτων στέγης, διαβίωσης, σπουδών και την επαγγελματική κατάρτιση των εποχικά εργαζομένων αλλοδαπών.
·         Την δυνατότητα που δίνει για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία μπορεί να καθορίζονται περιοχές της Χώρας, τομείς απασχόλησης καθώς και το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς αλλοδαπών των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου