Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης:Ευρεία συναίνεση για μια βραχύβια έστω υποτυπώδη λειτουργία του μέχρι την ριζική και ουσιαστική αλλαγή του θεσμού;;; Ή Μονοκομματική λογική και περαιτέρω εκφυλισμός του;;;
Στην τοποθέτησή του κατά την διαδικασία εκλογής Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης , ο εκτελών χρέη Επικεφαλή της Παράταξης  Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Στουπής, ανέφερε:

«Έχουμε σαφή άποψη ότι ο θεσμός – όπως έχει προβλεφθεί και σε ελάχιστες περιπτώσεις Περιφε-ρειών έχει λειτουργήσει , αλλά και από την εμπειρία μας κατά την προηγούμενη θητεία του Περιφε-ρειακού Συμβουλίου όπου λειτούργησε– είναι ένας αποτυχημένος θεσμός.
 Όχι ότι υπό προϋποθέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι προς όφελος κυρίως του Πολίτη, και ότι διευκολύνει την Διοίκηση, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης. Αλλά από την σκοπιά της αναγκαιότητας που θεωρούμε ότι υπηρετείται ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέσω της λειτουργίας του ως αποκεντρωμένη ανά Περιφέρεια Ανεξάρτητη Υπηρεσία του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, όπως στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξής μας έχουμε διατυπώσει
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την δέσμευση της νέας Πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ, ότι στην ριζική αναθεώρηση του Καλλικράτη ο συγκεκριμένος θεσμός θα καταργηθεί και ότι οι αρμοδιότητές του θα υπηρετηθούν με άλλη μορφή, σαν και αυτή της προγραμματικής μας δέσμευσης.
Θα μπορούσαμε λοιπόν, κάτω από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη θεσμική μεταβολή θα καθυστε-ρήσει τουλάχιστον κατά δύο χρόνια, να δεχθούμε την λειτουργία του. Κάτι τέτοιο όμως θα προϋπό-θετε – σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Νόμου - ευρύτερες συναινέσεις στο πρόσωπο κάποιου υποψήφιου , και να έχουν προηγηθεί ανάλογες προεργασίες τουλάχιστον ανάμεσα στην πλειοψη-φία και την μείζονα αντιπολίτευση. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, και σίγουρα όχι με δική μας ευθύνη, παρόλη την εκφρασμένη μας ετοιμότητα και προετοιμασία  να βάλουμε στο τραπέζι και να αποδε-χθούμε σχετικές ανεξάρτητες, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, υποψηφιότητες εγνωσμένου κύρους , με νομικές γνώσεις, άποψη και εμπειρία από την Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση.
Κατόπιν τούτων  στην διαδικασία που ακολουθεί δεν καταθέτουμε την επιλογή στήριξης απλά για καταγραφή ούτε και υποστήριξη συγκεκριμένης υποψηφιότητας για να μην συμβάλλουμε στην περαιτέρω υποβάθμιση του θεσμού και επιλέγουμε πολιτικά την έκφραση κατά την ψηφοφορία της επιλογής του ΛΕΥΚΟΥ»
Όπως κατεδείχθη εκ του αποτελέσματος της ψηφοφορίας , η παραταξιακή υποψηφιότητα του εκλεκτού του κ. Περιφερειάρχη, παρά την εμφανή υποστήριξη της από μεμονωμένες ετερόκλητες δυνάμεις δεν συγκέντρωσε ούτε την υποστήριξη των Συμβούλων του συνδυασμού του οδηγώντας την εκλογική διαδικασία σε αποτυχία. Υπεροψία; Λάθος χειρισμός; Ας ελπίσουμε τα παθήματα …να γίνουν μαθήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου