Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Ολες οι Εγκρίσεις ΑΣΕΠ για συμβάσεις έργου 30/1/11

Ολες οι  εγκρίσεις του ΑΣΕΠ για συμβάσεις έργου 30/1/11
Στην παρούσα σελίδα δημοσιεύονται οι τελικές εγκρίσεις του ΑΣΕΠ για την σύναψη συμβάσεων έργου από φορείς του δημόσιου τομέα, συνήθως εντεκάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο 3812/2009 για τις προσλήψεις, η επιλογή του προσωπικού γίνεται πλέον με τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (εντοπιότητα, προϋπηρεσία, ανεργία, πολυτεκνία κ.λπ.).
Πολλές από τις θέσεις με σύμβαση έργου υποκρύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κανονικά θα έπρεπε να καλύπτονται με τακτικό προσωπικό (μόνιμο ή αορίστου χρόνου). Αυτό το σύμπτωμα, που η πολιτεία εξακολουθεί να διαιωνίζει, οδήγησε στο παρελθόν σε αλλεπάλληλες μονιμοποιήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις του πίνακα καλό είναι να απευθύνονται άμεσα στον αντίστοιχο φορέα (και στον δικτυακό τόπο του), για πληροφορίες σχετικά με το χρόνο υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων. Πολοί φορείς διαθέτουν διαδικτυακό τόπο, όπου και δημοσιεύουν τις προσκλήσεις. Ανατρέξτε σε αυτούς.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
* Σε παρένθεση η διάρκεια της σύμβασης. Μερικοί φορείς δεν την αναφέρουν.

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
27 Ιανουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2102415316
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106860668
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106831111
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2736320110
ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Τηλ.: 2241060655
ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 91 HP)  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  6  (12 μήνες)
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλ.: 2223024944
ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (12 μήνες)
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
26 Ιανουαρίου 2011

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2102814797
ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  2  (7 μήνες)
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (7 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  5  (7 μήνες)
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2102415547
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2
ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 210-2415547
ΠΕ20
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102143387
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ   ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2102415547
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2
ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  6
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 210-2415547
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2
ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  6
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106644484
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  5  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ  5  (12 μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106623810
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΒΑΣ. ΑΔΑΜ  4  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΘΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ  5  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΒΑΣ. ΑΔΑΜ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΘΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΒΑΣ. ΑΔΑΜ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ  1  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τηλ.: 2441076208
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  2  (12 μήνες)
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  Τηλ.: 2106107650
ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  2  (12 μήνες) 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106128538
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τηλ.: 2713601131
ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Τηλ.: 2521352114
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΔΟΞΑΤΟΥ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΥΡΓΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τηλ.: 2721360234
ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  1  (12 μήνες)
Ο ΕΥΟΔΟΣ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ Τηλ.: 2273350421
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ  4  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ Τηλ.: 2321352712
ΠΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/ Υ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2103416640
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τηλ.: 2422350217
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310359775
ΠΕ  ΓΕΩΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ  4  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  2  (12 μήνες) 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τηλ.: 2284061570
ΤΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (6 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τηλ.: 2431352409
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Δ. ΛΟΓΓΟΥ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Δ. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Δ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  1  (12 μήνες)
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132055325
ΠΕ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132010775
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106180515
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  2
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  3
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  2
ΔΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  1
ΔΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  5
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  30
ΥΕ  ΟΔΗΓΩΝ  16  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310729660
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ.: 2591022261
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1
ΔΕ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ  3
ΔΕ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ  3
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  3
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  3  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ.: 2461051516
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τηλ.: 2721060724
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τηλ.: 2831020468
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106180515
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  2
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  3
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  2
ΔΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  1
ΔΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  5
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  30
ΥΕ  ΟΔΗΓΩΝ  16  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ.: 2591022261
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1
ΔΕ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ  3
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  3  

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102410717
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  5
ΥΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Τηλ.: 2237350027
ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  1  
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ.: 2810229479
ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Α' ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105582104
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2103412490
ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1
ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ  1
ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ  2
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/ Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1
ΤΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  1
ΤΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  2
ΤΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  2
ΤΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  1
ΔΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  1
ΔΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  2
ΔΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ  2
ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106080224
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Τηλ.: 2634360136
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  1
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  1
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310472122
ΠΕ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2313302841
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310472122
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2313302841
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310729657
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  2
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2493025442
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2492350114
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2491350120
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τηλ.: 2724031228
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2292320144 
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  1  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τηλ.: 2432350838
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Τηλ.: 2371025019
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  9
ΥΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  2
ΥΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΩΝ  3
ΥΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  3

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2292320144
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  1  

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102690644
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106233315
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  2
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  2
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ  2
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ  2
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  2
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  2
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ  2
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Τηλ.: 2241362763
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  1
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ Τηλ.: 2551022111
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  2
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1
ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2392045110
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2394023230
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310228265
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2  (4 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2394024570
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Τηλ.: 2343350201
ΤΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (6 μήνες)
ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (6 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ  ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2410621205
ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2491350120
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2491350324
ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τηλ.: 2421075101
ΠΕ  ΒΙΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2104990417
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2104963917
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  3  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2104944364
ΥΕ  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ  2
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ  2
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2104970475
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  3
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ  3  
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Τηλ.: 2323350229
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τηλ.: 2431352014
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2
ΥΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132005150
ΠΕ  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2
ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1
ΔΕ  ΚΗΠΟΥΡΩΝ  4
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  5
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  5 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106543879
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ  1
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102460800
ΠΕ  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132005150
ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ  6
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2
ΤΕ  ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  3
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102460800
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132026070
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (10 μήνες)
Β' ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  12
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102460800
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132027114
ΔΕ  ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ  1   
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2107215019
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  20  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105545158
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  7  (12 μήνες)
ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  2  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102460800
ΥΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  2  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106632200
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τηλ.: 2262350670
ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1  (8 μήνες)
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τηλ.: 2261026735
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΑΝΤΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ Τηλ.: 2241362502
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Τηλ.: 2237351300
ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2392330341
ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ  1
ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1  
ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Τηλ.: 2251026477
ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  7  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Τηλ.: 2645361314
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2132023631
ΥΕ  ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  3

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109918801
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2107490171
ΠΕ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2108079753
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  5  
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102143387
ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  2  (12 μήνες)
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  2  (12 μήνες)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΡ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109565618
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  2
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2108079753
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  7
ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ ΒΡΕΦΩΝ  1
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ  2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132000135
ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  2  
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102143387
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Τηλ.: 2751361313
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1  
ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Τηλ.: 2692024442
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ Τηλ.: 2551064190
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Τηλ.: 2695051230
ΥΕ  ΥΛΟΤΟΜΩΝ  1  (5 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Τηλ.: 2331352000
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Τηλ.: 2671086221
ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τηλ.: 2286092610
ΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2413500242
ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  3
ΤΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2493025440
ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2103646754
ΠΕ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΝΟΜΙΚΗΣ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132044886
ΤΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2104949503
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  3  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132051735
ΤΕ  ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2104949503
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  2  (12 μήνες)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109600639
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  3  (12 μήνες)
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106848380
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105315495
ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  2  (12 μήνες)
ΤΕ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  4  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105985372
ΔΕ  ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2313314241
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ.: 2464350302
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2492350130
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τηλ.: 2410235260
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ  2  (12 μήνες)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τηλ.: 2684360208
ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Τηλ.: 2275350419
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105701099
ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  4  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2107669671
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132049020
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ KAI ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2108131332
ΤΕ  ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106174314
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  6  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  10  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  7  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2392066255
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (11 μήνες)
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2132074636
ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  2  (12 μήνες)
ΤΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105822240
ΔΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  6  (12 μήνες)
ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105060547
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105061421
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Τηλ.: 2691029279
 ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Τηλ.: 2523350118
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΕΪΝΤΕΡ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗΣ ΓΑΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ  1  (12 μήνες)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩ ΔΩΔ/ΣΟΥ Τηλ.: 2242026276
ΔΕ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΕΝΟΥ  2  (6 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τηλ.: 2665023223
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 313 ΙΠΠΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310718011
ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  1  (7 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2392330375
ΔΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/ Υ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2392062672
ΔΕ  ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  5  (10 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Τηλ.: 2251044742
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ  1
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  1
ΔΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ Τηλ.: 2273350833
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  1  (12 μήνες)
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Τηλ.: 2231353345
ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΓΕΩΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  5  (12 μήνες)
ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ  4  (12 μήνες)
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τηλ.: 2385039000
ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ Τηλ.: 2272081070
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109587341
ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ή ΤΕ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024473
ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  2  (11 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  1  (10 μήνες)
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  1  (10 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105555125
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ Τηλ.: 2244360335
ΤΕ  ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ  1  12
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ  Τηλ.: 2343350128
ΤΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ.: 2463350411
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ.: 2464350200
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΠΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ή ΤΕ ή ΔΕ  1  (12 μήνες)
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109731874
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Τηλ.: 2132007153  ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132007153
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132025794
ΥΕ  ΝΕΩΚΟΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ.: 2810215080
ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2394330134
ΤΕ  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τηλ.: 2654360300
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ.: 2591022321
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2  (12 μήνες)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2410660083
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΛΟΓΟΠΑΙΔΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΚΠ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2410536886
ΥΕ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τηλ.: 2684360316
ΤΕ  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102143372
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  6  (12 μήνες)
ΥΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ/ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ  1  (12 μήνες)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106819350
ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  5  (12 μήνες)
ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102143372
ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Τηλ.: 2683360015
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1  (12 μήνες)
Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τηλ.: 2651087233
ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ.: 2510831388
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ  1  (12 μήνες)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2493350205
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. CITIESNET ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τηλ.: 2431074442
ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΛΟΣ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  1  (12 μήνες)
ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΤΡΙΚΑΛΑ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132049155
ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ  1  (12 μήνες) 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2108943946
ΠΕ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ  1  (12 μήνες) 
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132025882
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  4  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109758594
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (12 μήνες) 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2108943946
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  2  (8 μήνες) 
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  5  (8 μήνες) 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ  Τηλ.: 2681083881
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τηλ.: 2691074161
ΠΕ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Τηλ.: 2522041205
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  4  (12 μήνες) 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105546117
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2391041655
ΠΕ  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ.: 2463350321
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ.: 2463350321
ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Χ. ΘΩΔΗΣ - Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τηλ.: 2744067300
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τηλ.: 2743360217
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Τηλ.: 2531081802
ΠΕ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  1  (8 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109814311
ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2  (12 μήνες) 
2ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105555125
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105555125
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2413505524
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  4  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τηλ.: 2386350116
ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  9  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132044902
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132044902
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΩΝ  7  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Τηλ.: 2754029773
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Τηλ.: 2681360300
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ.: 2810215080
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΔΙΚΤΥΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  5  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  4  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τηλ.: 2286028362
ΠΕ  ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΑΛΕ ή ΤΕ  1  (8 μήνες) 
ΠΕ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΑΛΕ ή ΤΕ  1  (8 μήνες)
ΔΕ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ  1  (8 μήνες) 
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1  (8 μήνες) 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Τηλ.: 2353350214
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Τηλ.: 2821341126
ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (3 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  5  (3 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109970040
ΠΕ  ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ  6  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  3  (12 μήνες) 
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109739118
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  4  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  12  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024447
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024458
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109613120
ΥΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΗΝΗΣ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ Η ΘΕΑΤΡΩΝ (ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024447
ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2296082747
ΠΕ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΙΔ. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2  12
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105537259
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE)  3  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΔΩΝ)  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ)  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ/ ΡΟΥ  6  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  Τηλ.: 2592021670
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2492350534
ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τηλ.: 2386020044
ΤΕ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  1  (11 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105062957
ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024435
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132044819
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (12 μήνες) 
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132044856
ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  3  (12 μήνες) 
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109522414
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024435
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132044845
ΤΕ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132070411
ΔΕ  ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΝΕΩΚΟΡΩΝ  1  (12 μήνες)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105062957
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  4  (12 μήνες) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024435
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132024408
ΥΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ Τηλ.: 2243059512
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2313314241
ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2392076320
ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΧΗΜΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2392064951
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ JCB  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τηλ.: 2744360120
ΠΕ  ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.: 2493350207
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2  (12 μήνες) 
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  Τηλ.: 2251027501
ΤΕ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΠΙΕΡΙΑΣ Τηλ.: 2351350439
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  11  (11 μήνες) 
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  14  (11 μήνες) 
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  3  (11 μήνες) 
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  12  (11 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΩΔ/ΣΟΥ Τηλ.: 2242022326
ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ή ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  (12 μήνες) 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ Τηλ.: 2552350313
ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ.: 2621362509
ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τηλ.: 2682031033
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ  Τηλ.: 2273022910
ΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ - ΖΥΓΙΣΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Τηλ.: 2265072009
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  1  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Τηλ.: 2821341634
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  3  (10 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τηλ.: 2610966223
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΠΕ  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2  (12 μήνες) 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2313300742
ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  2  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1  (12 μήνες) 
ΤΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)

EΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132047251
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  9  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  4  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  3  (12 μήνες)
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132019621
ΔΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  7  (12 μήνες)
ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  6  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2299020145
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  2  (12 μήνες)
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  5  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  3  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2105555125
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΩΝ "ΤΟ ΡΕΤΖΙΚΙ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2313502221
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (11  μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (11 μήνες)

27 Αυγούστου 2010ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132055341  
ΠΕ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  10  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2132030178
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  7  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  9  (12 μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  7  (12 μήνες)
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106658888
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  4  (11 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ Τηλ.: 2681024441
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310788244
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  2  (11 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2391041205
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  1  (12 μήνες)
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τηλ.: 2744064785
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2  (12 μήνες)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Τηλ.: 2251027090
ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 21040923 (προφανώς ο αριθμός τηλεφώνου είναι λάθος)
ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ή ΔΕ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2104015451
ΠΕ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  2  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τηλ.: 2432350407
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τηλ.: 2373052260
ΔΕ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΖΥΓΙΣΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  1  (12 μήνες)

26 Αυγούστου 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105127942 
ΤΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  15  (12 μήνες)
ΔΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  5  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΥΛΙΚΑ  8  (12 μήνες)
ΥΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  5  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109876001 
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  4  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  28  (12 μήνες)
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106630197  
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  2  (11 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3  (11 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2  (11 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ Τηλ.: 2541096475
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  1  

25 Αυγούστου 2010ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Τηλ.: 2691029279  
ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  1  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τηλ.: 2665361134
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  4  (11 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (11 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  2  (11 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Τηλ.: 2251027501 
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α' Π.Σ.  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Γ' Π.Σ.  1  (12 μήνες)
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Π. Σ. ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ Β' Π.Σ.  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α' Π.Σ.  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' Π.Σ.  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ' Π.Σ.  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π. Σ. ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Σ. ΠΑΜΦΙΛΩΝ  1  (12 μήνες)

24 Αυγούστου 2010
Α' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109817006
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  1  (12 μήνες)

24 Αυγούστου 2010ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109876001
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  10  (12 μήνες)

20 Αυγούστου 2010ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΟΠ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2105701174 
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  6  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  6  (12 μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2  (12 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  6  (12 μήνες)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2102526255 
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1
ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2313304010  
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  4  (12 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τηλ.: 2761360721
ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΕΙΔ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ)  1  (12 μήνες)

17 Αυγούστου 2010ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109333667  
ΠΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ  2  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109681564 
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  7  (11 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  12  (11 μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (11 μήνες)
ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (11 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  3  (11 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2106090856 
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  20  (11 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  22  (11 μήνες)
ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  (11 μήνες)
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  2  (11 μήνες)
ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ  3  (11 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 2109574445  
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  16  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  11  (12 μήνες)
ΥΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  3  (12 μήνες)
ΥΕ  ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  3  (12 μήνες)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2394024570
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310358216 
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  6  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  3  (12 μήνες)
ΥΕ  ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  3  (12 μήνες)
ΥΕ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  1  (12 μήνες)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Τηλ.: 2251352405
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1  (12 μήνες)
ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  1  (12 μήνες)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου